neoHOTPLANS

Er komt een moment waar grote principes over samenwerking en verantwoordelijkheid, omgezet moeten worden in robuuste betonelementen en perfecte bekabeling. Daar zorgt ons bouwproces voor.

neoHOTPLANS - Noodzaak

NOODZAAK
U identificeert een nood aan extra zorg- of onderwijshuisvesting. Met onze kennis van de sector en een gericht marktonderzoek kunnen we helpen om die noodzaak scherper te stellen. Zo definiëren we samen precies wat u wilt bouwen.

neoHOTPLANS - Eisen

EISEN
Uw eisenpakket en onze kennisinbreng leiden tot een duidelijk en inzichtelijk programma van eisen waarin de krijtlijnen van het project duidelijk vastliggen.

neoHOTPLANS - Ontwerp

ONTWERP
Naar de tekentafel! De architect schetst uw project en verfijnt dat samen met ons in verschillende fases na doorgedreven feedback. Uw gebouwen krijgen stilaan vorm – steeds in 3D.

neoHOTPLANS - Assemblage

HAALBAARHEID
Nee, we ontwerpen nog niet. Wij vertrekken van de cijfers. Met uw programma van eisen in de hand, berekenen we uw investering en de gebruik- en onderhoudskosten en verwachte opbrengsten. We becijferen verschillende scenario’s zodat u erg nauwkeurig weet of uw project haalbaar is. Zo stort u zich nooit in een onvoorzien avontuur.

neoHOTPLANS - Opties

OPTIES
Hoe gaat u aan die noodzaak een invulling geven en aan dat eisenpakket voldoen? We vullen uw ideeën graag aan met eigen inzichten en kennis van de markt om een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden.

neoHOTPLANS - Toetsing

TOETSING
We kijken nauwkeurig na of alle keuzes in het ontwerp wel stroken met de wetgeving en de regels voor het verkrijgen van de juiste vergunningen. Krijgen we die vast? Dan werken we uw plan uit.

neoHOTPLANS - Planuitwerking

PLANUITWERKING
Hoog tijd om een uiterst gedetailleerd 3D-uitvoeringsmodel uit te werken. Dat dient meteen ook als basis voor het technische model waar alle essentiële onderdelen van uw nieuwe gebouw in opgenomen worden, van draagstructuur tot technische installaties.

neoHOTPLANS - Logistiek

LOGISTIEK
Aan de hand van dit 3D-prototype prefabriceren we de meeste onderdelen, en zorgen we voor veilig en perfect getimed transport naar de werf. Zodat alle ploegen op elk moment over de juiste onderdelen en materialen beschikken.

neoHOTPLANS - Assemblage

ASSEMBLAGE
Nu vallen de puzzelstukjes écht in elkaar. Aan de hand van het BIM assembleren onze bouwteams uw constructie. Dankzij de grondige voorbereiding van kwaliteit-kost-tijd-veiligheid gebeurt dat in een hoog tempo.

neoHOTPLANS - Normaal gebruik

NORMAAL GEBRUIK
Uw project eindigt niet met de laatste sluitsteen. Integendeel: pas dan trekken uw bewoners in hun nieuwe woonst. Onze industriële bouwaanpak garandeert dat uw nieuw gebouw gedurende vele jaren zijn functie zal vervullen.

neoHOTPLANS - Sloop of wederinvulling

SLOOP OF WEDERINVULLING
Uw gebouw biedt veel flexibiliteit inzake verdere invulling of herbestemming in de toekomst, maar dringt sloop zich op, dan staat ibens opnieuw klaar om u te ontzorgen.