Basisschool HIMO

Bouw van een school voor lager onderwijs en kleuteronderwijs.