WZC Sauvegarde & GAW Skobbegaar

Een belevingswaarde voor bewoners en stimulerende werkomgeving voor het personeel. De woonzorgcampus is ingeplant op de terreinen van een voormalig industriegebouw in het centrum van Ruisbroek-Dorp. Het betreft een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden en een gebouw met 23 assistentiewoningen die samen een architecturaal geheel vormen.