MRS l'Heureux Séjours - Sprimont

In een eerste fase wordt er een nieuwbouw met 105 woonzorgkamers en 5 zorgflats opgetrokken naast het bestaande gebouw dat wordt gerenoveerd. In een latere fase is nog een nieuwe vleugel met 72 zorgflats voorzien, met de mogelijkheid om uit te breiden met nog eens 42 zorgflats. Naast de woongelegenheden is er ook nog ruimte beschikbaar voor bv. een kinderopvang, diverse multidisciplinaire diensten of andere invullingen die een toegevoegde waarde zijn voor de bewoners.

In Sprimont hebben we samen met o.a. JM Robeerts et Associes en Dexco via een D&B-formule een nieuwbouw gerealiseerd