WZC Coralia

Woonzorgcentrum Coralia biedt plaats aan 76 bewoners, opgedeeld in 6 kleine afdelingen, elk met hun eigen gemeenschappelijke woon- en leefruimte. Door de H-vormige planindeling zijn de leefclusters optimaal georganiseerd rond de ondersteunende functies. De technische lokalen, bergruimtes en kleedruimtes zijn ondergronds voorzien zodat het bovengrondse bouwvolume geminimaliseerd kon worden. Op het kelderniveau bevindt zich eveneens een parkeergarage voor 60 wagens.

In Waarloos realisserden we samen met o.a. Tripod Architecten en De Klerck engineers via een E&B-formule een nieuwbouw woonzorgcentrum