WZC Kloosterhof

Het project combineert een woonzorgcentrum (Kloosterhof) met 67 woongelegenheden, 24 assistentiewoningen (Solleveld)
en kloosterruimte. Deze duidelijk te onderscheiden geledingen kunnen autonoom functioneren, maar vormen voor het zorgcomplex een functionele eenheid.