VGM

Beleidsverklaring

Bouwen met Mensen, voor Mensen, en een Veilige Toekomst 

Bij IBENS gaan we verder dan bouwen. We creëren waardevolle ruimtes waarin mensen kunnen leven, werken en groeien. Onze benadering is gegrondvest op drie kernelementen: Mensen, Veiligheid en Duurzaamheid. 

Mensen Eerst: We bouwen niet alleen voor mensen maar ook door mensen. De kracht en het welzijn van ons team en partners vormen de spil van ons succes. 

 

Onfeilbare Veiligheid: Onze onwrikbare toewijding aan veiligheid manifesteert zich door nul ongevallen, nul letsel, nul schadegevallen en nul milieuschade als constante doelstelling voor iedereen in ons netwerk. 

 

Duurzame Toekomst: Milieuzorg staat op de voorgrond van elk project, waarbij we streven naar duurzame bouwmethoden die respect hebben voor onze planeet. 

 

Onze Beloften: 

Partnerschap: Elke onderaannemer wordt een integraal onderdeel van ons team, waarbij we streven naar langdurige en vruchtbare samenwerkingen. 

 

Ontwikkeling van Talent: We investeren in onze mensen door continue opleiding en ondersteuning om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verhogen. 

 

Intelligente Bouw: Door het gebruik van geavanceerde 3D-BIM technologieën voorspellen en beperken we veiligheids- en milieurisico’s nog vóór de eerste steen wordt gelegd. 

 

Verantwoordelijkheid en Respect: We nemen elk onze verantwoordelijkheid, voor onszelf en voor elkaar, en geven vorm aan een veiligheidsbewuste en respectvolle werkplek. 

 

Hoe We Werken: 

We benaderen elk project met een doordachte voorbereiding en een secure uitvoering waarbij veiligheid en deskundigheid voorop staan. 

We hechten waarde aan transparante communicatie en samenwerking binnen ons team, en streven naar een harmonieuze balans tussen individuele verantwoordelijkheid en teamwerk. 

We zien toe op strikte naleving van VGM-instructies en regelgeving en moedigen een cultuur aan waarin we elkaar verantwoordelijk houden voor onze gezamenlijke en individuele veiligheid. 

We streven naar continue verbetering en delen actief kennis binnen ons team om samen te leren en te groeien. 

 

Samen Sterker: 

Wij zijn IBENS – een eenheid, een team. We streven naar een optimale mix van eigen verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking, altijd met een onmisbare goede communicatie. 

Deze beleidsverklaring is niet slechts een document; het is onze belofte aan elkaar, aan onze partners, en aan onze samenleving. 

Hartelijke groet 

 

Martin & Tom 

Co-CEO’s van ibens